Evropský projekt „Digital Skills for Yout(th)” má za cíl vyvinout a odzkoušet vzdělávací kurz v kombinované formě běžné výuky a e-learningu, který by pomohl překonat mezery mezi vzdělávacími programy a realitou. Primární cílovou skupinou kurzu jsou odborníci pracující s mládeží, zejména pak ze sociálně ohrožených skupin.

Přečtěte si Zprávu o rámcových podmínkách a vzdělávacích možnostech pracovníků s mládeží (pouze v angličtině, PDF, 2.5 MB).

Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+ a je koordinován německou nadací Digital Opportunities Foundation. Dalšími partnery projektu jsou NCBI (ČR) a Fundación ESPLAI (Španělsko). Projekt probíhá od ledna 2017 do prosince 2018.