“Digital Skills for You(th)” byl projekt financovaný z programu Evropské komise Erasmus + v období od ledna 2017 do února 2019. Konsorcium projektu německých, španělských a českých partnerů vyzkoušelo možnosti vzdělávání a další výuky zaměřené na digitální otázky pro profesionály, kteří pracují s mladými zranitelnými lidmi v různých evropských zemích. Na základě získaných poznatků byly vyvinuty lekce pro kombinované školení. Kombinovaná výuka cílí na posilování mladé cílové skupiny v oblasti digitálních příležitostí a výzev pro jejich osobní a profesní rozvoj a aktivní účast ve společnosti.